Noordoostpolder omarmt groei en uitdagingen in het nieuwe jaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie dinsdag benadrukte burgemeester Roger de Groot in zijn toespraak het belang van samenwerking voor de gemeente Noordoostpolder. De zorgsector, die onder druk staat, krijgt speciale aandacht. Initiatieven zoals Polderdokter.nl en de ontwikkeling van gezondheidscentrum Het Vlie, moeten helpen om het tekort aan huisartsen aan te pakken en de basiszorg te versterken.
Burgemeester Roger de Groot benoemt het belang van polderdokter.nl in zijn Nieuwjaars speech

Roger de Groot zei daarover het volgende:

“Waar mensen wonen hebben mensen ook zorg nodig. En de zorg staat onder druk. Ook in onze gemeente. Het tekort aan huisartsen en de reguliere basiszorg zijn speerpunten waar we als gemeente concreet mee aan het werk zijn.

Een mooi initiatief is Polderdokter.nl dat in november van start ging en in onze gemeente, maar ook ver daarbuiten, op veel positieve belangstelling mag rekenen. Samen met de huisartsen en hun brancheorganisatie, het UMCG en zorgverzekeraar Zilveren Kruis nemen wij als gemeente het voortouw om jonge, net afgestudeerde huisartsen te bewegen hun praktijk in onze gemeente te starten.

Met goede opleidings- en vestigingsmogelijkheden en hulp en ondersteuning bij huisvesting en andere faciliteiten. We hopen dat dit initiatief leidt tot de komst van een aantal nieuwe huisartsen. Die dan voor hun patiënten ook gebruik kunnen gaan maken van het gezondheidscentrum Het Vlie.”

Zie ook het gehele artikel op de website van De Noordoostpolder.